Skip to main content
HELT MED-jobbspesialist Hanne Kluge, Allservice. Foto: Jarle Eknes

Den viktige oppfølgingen og kvalitetssikringen

Sentralt i HELT MED-ordningen er den gode lokale oppfølgingen fra jobbspesialister, gjennom hele arbeidskarieren. Oppfølgingen gis både til arbeidstaker og arbeidsgiver. En jobbspesialist som bruker 100 % av stillingen til HELT MED-oppfølging, kan følge opp inntil 30 personer. Dette under forutsetning av at reiseavstandene ikke blir for lange, og at det på noen av arbeidsplassene er ansatt flere personer gjennom denne ordningen.

Kvalitetssikring er også sentralt i HELT MED. Vi sjekker stadig ut hvor godt alle ledd i HELT MED-prosessene fungerer, vurderer hvor vi kan justere innsatsen og iverksetter endringer for å sikre best mulig kvalitet innenfor de rammene vi har.

Arbeidsgivere (ledere og de som er faddere for personene som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen) ble tilsendt en undersøkelse hvor de besvarte en rekke spørsmål om hvordan de opplevde forhold knyttet til HELT MED. Dette skulle de rangere på en skala fra 1 til 10.

På alle områder opplevde vi høye, positive skårer. Vi jobber naturligvis for at de høye skårene neste gang skal bli enda høyere.

Oppfølgingen er spesielt viktig. I motsetning til for eksempel rekrutteringsprosessen, er dette noe som ikke er av kort varighet, men skal vare så lenge arbeidstaker har et ansettelsesforhold. Derfor er det ekstra gledelig at arbeidsgiver rangerer kvaliteten på oppfølgingen så høyt som 9,16. På enkeltspørsmål om oppfølgingen oppnådde HELT MED enda høyere skårer.

 

2020 des oppfølging

Vi erfarer også den gode oppfølgingen er avgjørende for arbeidsgiverne, når det kommer til å ansette flere gjennom samme arbeidsinkluderingsordning, eller å anbefale andre arbeidsgivere å ansette personer gjennom HELT MED-ordningen. Den gode oppfølgingen øker arbeidsgivernes inkluderingsvilje for denne målgruppen.