Skip to main content

HELT MED-stillinger i din kommune

Ønsker din kommune å opprette tilrettelagte stillinger? Det er mange kommuner rundt om i landet som har valgt å etablere kommunale stillinger gjennom HELT MED – for eksempel i skolen, barnehage, rådhuset, bibliotek og sykehjem. Mulighetene er mange!

Les om Adam som jobber på Eiganes skole i Stavanger kommune.

Les om Beathe som jobber på Fyllingsdalen sykehjem i Bergen kommune.

Les gjerne også om det gode samarbeidet med Oslo kommune.

Les mer om hvordan man går frem for å bli arbeidsgiver gjennom HELT MED.