Samarbeidspartnere

 

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene

LO-fagforeningene Fellesforbundet, Handel og kontor, FO og Fagforbundet har gitt fødselshjelp og er svært viktige samarbeidspartnere i videre utvikling. Samarbeidet har blitt ytterligere utvidet med Delta og FLT.

HELT MED er medlem i NHO Arbeid og inkludering, som står skikkelig på for at HELT MED skal vokse. 

Økonomisk støtte

Utvikling av modellen ble fullfinansiert gjennom midler fra Extrastiftelsen (2016, ett år).
De første månedene i 2017 mottok vi vi støtte fra GC Rieberfondene for å komme i gang med å realisere modellen i Bergen. Deretter mottok vi prosjektmidler fra Bufdir (tre år) knyttet til satsingen i Bergen og Oslo, og berede grunnen for utvidelse. Utvidelsen ble mulig i 2018, da vi fikk midler over Statsbudsjettet for å utvide aktivitetene i Bergen og Oslo, og bygge opp tilsvarende aktiviteter i Stavanger. Dette gis for ett år om gangen. Midlene over statsbudsjettet kanaliseres gjennom Kulturdepartementet og Bufdir.

Extrastiftelsen / Stiftelsen Dam (2018) ga i tillegg midler for å utvikle distriktssatsing (tre år). Disse midlene er bevilget gjennom PsykOpp som søkerorganisasjon. 

Vi takker KrF for deres innsats som bidro til at HELT MED fikk en plass på statsbudsjettet i 2018 og 2019. Vi takker hele regjeringen (Høyre, Venstre, KrF og FrP) for at vi fikk driftsmidler også i 2020. I den anledning vil vi også takke SV, som hele veien har vært rause med HELT MED i deres alternative statsbudsjett. FrP klarte gjennom budsjettforhandlingene å øke bevilgningen til HELT MED til 10,8 millioner kroner. Vi er dypt takknemlige for dette, og kunne gjennom dette øke antall stillinger for personer med utviklingshemming betraktelig i 2021. For 2022 har det ikke blitt økning i midler, utover indeksregulering. Utvidelsen i 2022 vil derfor være beskjeden, med mindre det tilfaller flere midler gjennom revidert statsbudsjett i mai/juni.


Sosialt entreprenørskap

HELT MED har deltatt i Social Startup sitt seks måneders intensive program for sosialt entreprenørskap. Ferd sosiale entreprenører har bidratt med 50.000 kroner til utvikling av nettsider.

NAV

Under utviklingen av HELT MED i Bergen har det vært et nært samarbeid med NAV Hordaland, som finansierte oppfølging av arbeidstakerne det første året. Vi er opptatt av at oppfølgingskostnadene i fremtiden må finansieres gjennom NAV, på lik linje med finansieringen de yter til VTA-S og VTA-O tiltak (varig tilrettelagt arbeid i skjermet / ordinært arbeid). Det foreligger dokument 8 forslag om dette, som skal behandles i Stortinget våren 2022.

NAV lokalt er gode samarbeidspartnere i mange kommuner, særlig i forhold til å rekruttere til de utlyste stillingene. NAV Ålesund er i en særstilling, da de aktivt bidrar til at arbeidsplasser etableres, rekruttering og tar på seg oppfølgingen i tråd med HELT MED-modellen. Naturligvis i tett samarbeid med Stiftelsen HELT MED.

Vekstbedrifter og Arbeids- og inkluderingsbedrifter

HELT MEDs ansatte sikrer avtaler med arbeidsgivere osv, utfører rekrutteringsarbeidet og sikrer kvalitet i alle ledd. HELT MED sikrer også at det blir gitt god ekstern oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom hele arbeidskarrieren i HELT MED-jobber, men utfører i hovedsak ikke oppfølgingen selv. Oppfølgingstjenestene leveres av kompetente jobbspesialister hos våre samarbeidspartnere i vekstbedrifter, arbeids- og inkluderingsbedrifter. og i ett tilfelle NAV.

Disse er listet opp på her, under overskriften "Oppfølgingsansvar"

 

Andre samarbeidspartnere

Stiftelsen SOR er initiativtaker til HELT MED. Mange skal ha æren for videreutviklingen og den suksessen som HELT MED har blitt, blant annet er det et nært samarbeid med en rekke kommuner. Oslo kommune er i så måte i en særstilling, da de har opprettet en stilling som i sin helhet handler om å samarbeid med HELT MED om rekruttering av arbeidstakere, og å skape arbeidsplasser i Oslo, med Oslo kommune som arbeidsgviver.  

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Organisasjonsnummer
924 358 092

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o ASR
Accoounting as, Postboks 1027,
1803 Askim

EHF: 924358092

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.