Skip to main content
Arendal. Foto: eutrophication&hypoxia

Arendal vedtok å bli HELT MED-kommune

Det var stort engasjement og unison begeistring for HELT MED i Arendal bystyre i dag. Arendal bystyre vedtok 29.04.2021 at Arendal kommune blir en HELT MED-kommune og at det etableres tre (3) kommunale HELT MED-stillinger. Stillingene skal lyses ut og besettes i løpet av 2021/2022. Det er et udekket behov for tilrettelagte arbeidsplasser for utviklingshemmede. Bystyret ber derfor om at dette antallet trappes opp de neste årene.

2021 04 inger 02Inger Brokka de Ruiter (arkivbilde fra SVs landsmøte)

 Det var Helsekomiteen som ba om en egen sak i bystyret om HELT MED.

Inger Brokka de Ruiter (SV) er leder av komiteen. Hun sa i forkant av avstemningen at hun håpet på et vedtak som viser at dette er mennesker vi heier på,  og som vi ønsker at deltar i arbeidslivet. Vi må også sikre et støtteapparat som bidrar til dette.  Hun ba også om at antall tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming trappes opp de neste årene. 

Dette ble også resultatet av avstemningen.

2021 04 Terje EikrinTerje Eikrin, arkivbilde KrF

Varaordfører Terje Eikin (KrF) mente at vedtaket er en gladsak, og benyttet muligheten til å oppfordre også det private næringsliv om å opprette HELT MED- arbeidsplasser. Det vil være berikende for alle arbeidsplasser som velger å gjøre dette, sa Eikin.

Monica 2Monica Volden Sivertsen (privat)


 -- Jobbklar er stolte av Arendal kommune i dag, sier Monica Volden Sivertsen, som er forretningsutvikler hos Jobbklar.  Gjennom HELT MED, Arendal kommune og Sam Eyde videregående skole hjelper vi mennesker i jobb slik at de kan bruke sine evner og skape et godt liv, fortsetter Volden . Nå bidrar vi sammen til et arbeidsmarked med rom for alle og en enda mer inkluderende kommune. 

Vi i HELT MED er svært glade for vedtaket, og vil berømme det sterke og gode engasjementet hos blant annet Arendal kommune, politikere, Sam Eyde videregående skole og Jobbklar. Sentralt i HELT MED-ordningen er oppfølging fra jobbspesialist gjennom hele yrkeskarrieren, og  i Arendal og omegn er det Jobbklar som står for den viktige oppfølgingen. Vi gleder oss forøvrig til å være tilstede på stand og arrangement på Arendalsuka til høsten.