Skip to main content

Vinn-vinn for alle parter

-- Det er viktig å ha en jobb å gå til og føle at man bidrar, sier Elin Støve til KLP.

Støve er 29 år gammel, og fikk jobb gjennom HELT MED-ordningen i Øygardsvatnet barnehage i Gjesdal kommune. Kommunen har lyst ut åtte stillinger gjennom HELT MED-modellen, og gjør en imponerende innsats for at personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker får muligheter og blir ressurspersoner i ordinært arbeidsliv.

Her fokuserer de mer på utviklingsmuligheter enn på utviklingshemming.

 

Ordfører Frode Fjeldsbø og kommunedirektør Pål Larsson i Gjesdal kommune er opptatt av å ansette mennesker som ofte blir stående utenfor arbeidslivet.


– Det er positivt både for den enkelte og for samfunnet at flere kommer seg i jobb. Større mangfold bidrar til bedre arbeidsmiljø, så dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Larsson til KLP magasinet.

– Her ligger det et potensial som vi ønsker å utnytte. Dette er en strålende ordning, og samtidig er det helt på sin plass at vi som kommune speiler helheten av samfunnet. Det er en del av vårt mandat, forteller de.

– Jeg har lenge hatt lyst til å jobbe. Hverdagen blir annerledes når man har en jobb å gå til. Det er deilig når helgen nærmer seg og jeg føler at jeg har gjort noe. Da kan jeg ha god samvittighet, sier Støve.

Arbeidsdagen hennes varer fra klokka 8.45 til 14. Hun legger varmmat på trallene som skal ut til avdelingene, kutter opp frukt og koker kaffe til ansatte.

– Det er så hyggelig å komme på jobb og være sammen med kollegene. De har tatt veldig godt imot meg.

 

Les hele artikkelen i KLP magasinet her: Vinn-vinn_KLP.pdf