Skip to main content
Fra venstre: Stine, Nora, Roger, Sølve, Marc og Ole Vidar. Foto alle bilder: Mikkel Eknes

Toma fremmer mangfold

Toma Facility Services tilbyr mange tjenester, blant annet driver de en rekke kantiner. Og i kantinen i Nordre Nøstekai 1 ble det gjennomført en flott feiring, hvor de markerte at de har ansatt fire personer i Bergen og to personer i Stavanger gjennom HELT MED ordningen. Fem av dem er tilstede på markeringen.

Roger Urhaug er CSR manager i Tomagruppen as, og var svært tidlig ute med å ta kontakt med HELT MED for å etablere et samarbeid. Dette samarbeidet har så langt resultert i seks ansatte som stortrives, og arbeidsgivere som er like fornøyd med rekrutteringen.

Roger Urhaug blir intervjuet av TV BRAs reporter Isabel, mens Jan-Magne tar seg av filmingen.Roger Urhaug blir intervjuet av TV BRAs reporter Isabel, mens Jan-Magne tar seg av filmingen.

Tomagruppen hyller sine nye ansatte og hegner om samarbeidet med Helt Med

Roger Urhaug hadde følgende budskap:

Dette gjør vi fordi vi er opptatt av å skape den beste bedriftskulturen.

I våre øyne bygges denne kulturen best om den speiler det faktiske samfunnet vi lever i. Gjennom en mangfoldig stab prøver vi å dra det beste ut av mennesket, og jo bredere mangfold jo bedre blir våre sjanser til å hente det beste ut av mange.

Våre ansatte gjennom Helt Med skaper i tillegg en helt unik og god stemning i avdelingene hvor de jobber. Våre øvrige ansatte og ledere får være med å skape en ekstra dimensjon i forretningen som ikke utelukkende handler om den kortsiktige bunnlinje, men fokuserer på den mellommenneskelige verdiskapningen. Forståelsen. Respekten. Og omtanken for andre i sitt daglige virke.

God stemning øker det generelle trivselsnivået og det ekstra verdisettet hjelper oss å bygge verdibasert identitet og eierskap. Begge deler er synonymt med god økonomi over tid da det gir positive synergier på fremtidig rekruttering, sykefravær og turnover. HeltMed kan ved første øyekast fremstå som en kostnad, men den reelle utgiften er marginal avregnet mot den langvarige gevinsten.

Vi i Tomagruppen håper å se HeltMed vokse seg enda større og ønsker selv å vokse sammen med prosjektet.

Silje Hjemdal (FrP)Silje Hjemdal (FrP)

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) var også til stede på denne viktige markeringen. Hjemdal har vist et sterkt og godt engasjement for utviklingshemmede, både når det gjelder arbeidsinkluderingstiltaket HELT MED og tv kanalen TV BRA. Slikt engasjement er gull verdt for utviklingshemmede og alle oss som jobber for gode levekår for denne målgruppen.

Hjemdal har fulgt HELT MED fra begynnelsen, og var også til stede sammen med Helge Njaastad (FrP) og Barne-, familie- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) da de aller første personene i HELT MED ordningen ble ansatt, den gangen på Scandic Bergen City.

Marsipankake med teksten: Godt jobbet! Ole Vidar, Marc, Sølve, Stine, Nora og Stefan

Vi ser også frem til fortsettelsen, med et nært samarbeid med Toma og andre arbeidsgivere, og engasjerte politikere som Silje Hjemdal. Sammen får vi til noe stort og utrolig viktig.

Steinar Løland fra HELT MEDSteinar Løland fra HELT MED

Fra venstre: Sverre, Nora, Marc, Sølve, Andreas, Stine og Ole Vidar. Alle jobber på Toma, bortsett fra jobbspesialistene Sverre Gloppen og Andreas Sveen, som står for den eksterne oppfølgingen til arbeidstaker og arbeidsgiver.Fra venstre: Sverre, Nora, Marc, Sølve, Andreas, Stine og Ole Vidar. Alle jobber på Toma, bortsett fra jobbspesialistene Sverre Gloppen og Andreas Sveen, som står for den eksterne oppfølgingen til arbeidstaker og arbeidsgiver.

Fra venstre: Thomas Khonyong, Cecilia Lundin, Ragnvald Malkenes og Roger Urhaug, alle fra Toma.Fra venstre: Thomas Khonyong, Cecilia Lundin, Ragnvald Malkenes og Roger Urhaug, alle fra Toma.

Nordre Nøstekai 1Nordre Nøstekai 1