Skip to main content
Tom Tvedt (NFU) og Inger Brokka de Ruiter (SV)

SV heier på HELT MED

SV var det første partiet som var klare på at de ønsket å bevilge midler gjennom statsbudsjettet til HELT MED. Dette som et virkemiddel for å bidra til at personer med utviklingshemming får økte muligheter i arbeidslivet. Hvert år siden HELT MED ble etablert, har SV satt av midler til denne arbeidsinkluderingsordningen på sitt alternative statsbudsjett. På Arendalsuka hadde HELT MED arrangement, hvor vi var så heldig å ha med Inger Brokka de Ruiter (SV) i debatten.

-- Jeg digger HELT MED, sa de Ruiter til en fullsatt sal.


I debatten deltok hun som representant for SV. I rollen som lokalpolitiker i Arendal har hun jobbet aktivt for å få til en HELT MED-satsing i Arendal. Og slik ble det; kommunestyret vedtok å bli en HELT MED-kommune.

Arendalsuka 2021 14Fra venstre: Tom Tvedt (forbundsleder NFU, debattleder for arrangementet), Inger Brokka de Reuter (SV), Torbjørn Røe Isaksen (arbeids- og sosialminister, H), Lise Christoffersen (Arbeiderpartiet). Foto: Ingmar Brokka Rike.

 

I Arendal er nå HELT MED godt etablert. Det gjelder også UngJobb-tilbudet, som innebærer at ungdom med utviklingshemming kombinerer skole og arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv, gjennom HELT MED-ordningen. Så langt har alle elever i Agder som har deltatt i denne ordningen gått direkte fra videregående skole og ut i yrkeslivet, enten i ordinært arbeid eller tilrettelagt arbeid. I Arendal og de nærmeste kommunene er det Jobbklar som står for den gode oppfølgingen til arbeidstakere og arbeidsgivere i HELT MED-ordningen og HELT MED UngJobb-ordningen. Det er også de som driver cafeen og butikken Wood & Food, hvor vi hadde arrangementet. 

Arendalsuka 2021 03Arrangørene er Stiftelsen HELT MED, Stiftelsen SOR og Fellesorganisasjonen (FO). FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik (til venstre i bildet) holdt innlegg, og slapp den gode nyheten om at FO selv skal ansette en medarbeider gjennom HELT MED-ordningen. Foto: Ingmar Brokka Rike.

Inger Brokka de Ruiter fremhever at SV vil ha et samfunn for alle, og et arbeidsliv for alle.

--I dag foregår det diskriminering, og da trengs gode tiltak som HELT MED for å bidra til at personer med utviklingshemming og tilgrensende utfordringer får samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interessert i.

Raskt understreker hun at HELT MED-satsingen i Arendal har sine røtter hos andre ildsjeler.

-- Det var dyktige fagfolk i Arendal kommune med hjerte og hjerne for de som faller på utsida, som kom til oss politikere og sa: «Kan vi få gjøre dette?» Det ble tverrpolitisk enighet om å si ja til dette.

Hun gleder seg for øvrig til det kommer en tid hvor vi ikke har arrangementer, klapper og spretter champagneflasker hver gang noen med utviklingshemming får fast jobb.

--Det bør være helt vanlig, og markeres på samme måte som når hvem som helst får seg ny jobb. 

Arendalsuka 2021 09Foto: Ingmar Brokka Rike.

Hun var også klar på at det ikke holder å bevilge noen kroner her og der for å bøte på urettferdigheten personer med funksjonsnedsettelser opplever. Det er helt nødvendig at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) får forrang i norsk lovgivning.


Sosialistisk Venstreparti (SV) fremmet tidligere i år følgende forslag til votering: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett.» Saken var til behandling i mars 2021. Mange partier stemte for forslaget, men flertall ble det ikke denne gangen. Mye tyder på at utfallet av en slik avstemning kan bli annerledes neste gang saken behandles i Stortinget.

--CRP er ikke løsningen på alt, men det er en politisk boksåpner og et virkemiddel for likestilling. Når CRPD tas inn i menneskerettsloven, vil det medføre endret praksis og sanksjonsmulighetene for å kunne realisere målet om likeverd og mindre diskriminering for personer med funksjonsnedsettelser, sa de Ruiter.

Arendalsuka 2021 10Foto: Ingmar Brokka Rike.

Arrangementet ble streamet live, og opptak fra arrangementet finner du her.
Debattleder: Tom Tvedt, forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)