Skip to main content
Fra venstre: Jann T. Aasbak (organisasjonssjef i HELT MED), Geir Lippestad (partileder Sentrum), Andreas Sveen (jobbspesialist, Nordnes verksteder), Dag Sele (1. kandidat og sentralstyremedlem Sentrum)

Stort HELT MED-engasjement fra Sentrum

HELT MED hadde besøk av partiet Sentrum på vårt kontor i Bergen, med partileder Geir Lippestad i spissen.
Sentrum har mangfold og kampen mot utenforskap som noen av sine viktigste politiske saker,
og HELT MED ble berømmet for resultatene som er oppnådd og metodikken som anvendes,
kanskje særlig dette med varig oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver.


Geir Lippestad, som også er styreleder i ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening), er glad for den helhetlige tenkningen som ligger til grunn for HELT MED, at en er et supplement til de eksisterende tilbudene. Han vil også løfte fram for sine medlemsbedrifter de samarbeids- muligheten som ligger i forhold til HELT MED.

 august 2021 hav

HELT MEDs visjoner og verdier: Utviklingshemmede skal

  • få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i
  • oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre
  • oppleve at de er til nytte for andre