Skip to main content
Fra venstre: Torgunn Kvellestad, Hanna de Groth og Jarl Tyssekvam

Spar Sande er HELT MED

Kjøpmann Jarl Tyssekvam ved Spar Sande i Sunnfjord er veldig fornøyd med å få en ny medarbeider, og er glad for at HELT MED- ordningen sikrer skikkelige ansettelsesforhold og en god oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker. God arbeidsinkludering forutsetter gode og engasjerte arbeidsgivere, og det har vi definitivt her.

 sande 2Kjøpmann Jarl Tyssekvam

Det var sosialkonsulent Torgunn Kvellestad ved NAV Askvoll som kontaktet HELT MED om denne stillingen, etter dialog med Spar Sande. Hun sier at HELT MED var helt nytt for henne, men er imponert over hvor gjennomarbeidet dette virker, og at det helt sikkert kan passe for mange andre.

sande 5Jobbspesialist Hanna de Groot

Jobbspesialist Hanna de Groot i Origod har gjennom flere år fulgt opp andre som har fått jobb gjennom HELT MED-modellen, og er klar for å følge opp mange flere. I HELT MED-ordningen får arbeidsgvier og arbeidstaker oppfølging fra jobbspesialist gjennom hele yrkeskarieren til den som får jobb gjennom denne ordningen.

Origod har over 30 års erfaring med levering av arbeids- og inkluderingstjenester til NAV i Florø og Førde. HELT MED er et supplement, som bidrar til at personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser får arbeidsmuligheter i ordinært arbeidsliv. Ordningen er godt forankret i LO med fem av deres faorganisasjoner, samt Delta. HELT MED er medlem i NHO Arbeid & inkludering, som jobber for et mer inkluderende arbeidsliv.