Skip to main content

Se muligheter

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen inviterte til seminar om den høyaktuelle boken "Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming", hvor forskningsresultater ble presentert for politikere og embetsverket i arbeids- og sosialdepartementet og arbeids- og velferdsdirektoratet. TV BRA var til stede, og  intervjuet i etterkant  ministeren selv og forsker og redaktør Hege Giertsen. 

Reporter  Kari Anne Revheim i TV BRA påpeker at andelen utviklingshemmede i arbeidslivet har gått nedover i mange år, og Torbjørn Røe Isaksen er enig i at denne utviklingen må snus.

--Det må bli mange flere som deltar i arbeidslivet, blant annet gjennom tilrettelagt arbeid som VTA (varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet). Men jeg synes også mange flere hadde fortjent å få muligheter i helt vanlige virksomheter også. Det er veldig spennende og viktig å lære av de som tenker utenfor boksen, som for eksempel HELT MED, sier arbeids- og sosialministeren.

--Vi er veldig opptatt av vi skal få flere inn i jobb, Noe vi har gjort i løpet av de årene vi har fått bestemme i Norge, er blant annet å øke antall VTA-plasser. Det betyr at vi gir flere muligheter til å få jobb. Så fortsetter vi, og ser om vi kan gjøre det lettere å få flere inn i vanlig arbeidsliv, blant annet ved å senke barierne litt, slik at arbeidsgiverne tør å satse på litt andre arbeidstakere enn de er vant til å ansette. 

 

2021 april 03 asd

Nylig har Arbeids- og sosialdepartementet også lansert kampanjen #Semuligheter, som retter søkelyset mot utenforskap og inkludering i og etter koronakrisen.

Gjennom #Semuligheter ønsker de å:

  • Engasjere gjennom å vise fram utfordringene med utenforskap og samtidig det gode inkluderingsarbeidet som allerede gjøres av bedrifter, bransjer, arbeidslivets parter, brukerorganisasjoner, sosiale entreprenører og enkeltmennesker
  • Informere om tiltak og virkemidler som kan bidra til og understøtte inkludering i arbeidslivet
  • Bevisstgjøre ledere om fordelene ved å rekruttere mangfoldig

Les mer om #Semuligheter her, hvor du også får tilgang til gtratis webinarer.

2021 april 07 asd

Hege Gjertsen fortalte at veldig få personer med utviklingshemming er i jobb, men at mange både ønsker og kan bidra i arbeidslivet. Hun trekker blant annet frem HELT MED som  et virkemiddel for å bidra til vellykket arbeidsinkludering for denne målgruppen.

--HELT MED har klart å bidra til at mange med utviklingshemming kan få jobb på for eksempel hotell, McDonalds, sykehjem . Det er et godt eksempel på hvordan man i samarbeid med andre kan skape valgmuligheter, slik at man kan velge å jobbe flere steder enn bare i en arbeidsinkluderingsbedrift, sier hun til TV BRA.

Margret Hagerup, Høyre, Rogaland

Stortingspolitiker Margret Hagerup (H) er medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og har et sterkt engasjement for at personer med utviklingshemming skal kunne delta i arbeidslivet. Da Stiftelsen SOR lagde temanummer med åtte portrettintervjuer av personer som har fått jobb gjennom HELT MED, skrev Hagerup forordet. Der skrev hun blant annet:

--Arbeidet for å inkludere flere i arbeidslivet er et viktig prosjekt for regjeringen og en sak jeg brenner ekstra for. Jeg har sett mange komme fra det såkalte utenforskapet, som lykkes og blomstrer, idet de får en mulighet og noen slipper dem innenfor. Vi trenger alle fellesskapet og at noen tror på oss.

HELT MED er en organisasjon som sørger for at flere kommer inn i dette fellesskapet. De gjør folks drømmer mulige, og viser at det å stille krav er å bry seg, gjennom reelle rekrutteringsprosesser, med et bredt tilbud av mulige jobber. Her kan de fleste finne sin drømmejobb, enten det er å jobbe med pizza, pasienter, administrasjon og helse. Det er også de som har funnet drømmejobben innen politisk arbeid. HELT MED gir muligheter til mange. Høyre skal gå i front i arbeidet med å inkludere flere, og vi er glade for at vi har HELT MED på laget. Målet må være at ulike mennesker skal ha de samme mulighetene. Slik realiseres drømmene til den enkelte, og vi får et bærekraftig velferdssamfunn hvor det er behov og plass til oss alle.

Her kan laste ned temanummeret med de åtte portrettintervjuene

Her kan du se TV BRA sin sending, som blant annet inneholder intervjuene med Torbjørn Røe Isaksen og Hege Giertsen.

HELT MED har hatt en formidabel suksess, som har vært muliggjort gjennom at regjeringen og FrP har sikret øremerkede midler til dette arbeidet. Mer enn 120 personer med utviklingshemming har fått fast jobb gjennom denne ordningen, og det er pågående prosesser om ytterligere 100 stillinger. Ca 60-70 av disse kommer på plass i løpet av 2021, og målet er å skape mer enn 100 nye HELT MED-stillinger hvert år.