Skip to main content
Foto: Oliver Cole, Unsplash

Oslo kommune: Vil ansette flere personer med utviklingshemming

En ny avtale mellom Oslo kommune og organisasjonen HELT MED skal sikre en betydelig økning i kommunale arbeidsplasser for utviklingshemmede. – På oppdrag fra byrådet skal Oslo kommune ansette folk med utviklingshemming. Denne avtalen er vanvittig bra, sier Jarle Eknes til Velferd.no. Han er daglig leder i stiftelsen Helt Med. Du finner hele artikkelen i Velferd.no (bak betalingsmur) her, og utdrag fra artikkelen nedenfor.

HELT MED jobber for å få personer med utviklingshemming ut i ordinært arbeidsliv. Det gjør de ved å lage samarbeidsavtaler med forskjellige arbeidsplasser, og deretter stiller de med en jobbspesialist som følger arbeidstakeren gjennom hele yrkeskarrieren.

– Hvorfor er det så vanskelig å skaffe arbeidsplasser for utviklingshemmede innen stat og kommune?

– Det tror jeg har å gjøre med at prosessene tar lengre tid i kommunene. Og så har man kanskje tenkt at risikoen er høyere, sier Eknes.

Han tror mange kvier seg fordi det er vanskeligere å avslutte arbeidsforholdet dersom det ikke fungerer i offentlig sektor enn det som er tilfellet i privat sektor.

Og det er synd, synes Eknes, for det viser seg at utviklingshemmede trives veldig godt i kommunale stillinger.

– Man kan jo velge å slutte i en slik stilling etter en stund, og det er det også flere som gjør. Men nesten ingen som jobber i kommunene har sluttet. Det viser at kommunen er en veldig god arbeidsplass for våre kandidater, og ikke minst at kommunene er gode arbeidsgivere, sier han.

Han tror dessuten at ledere i kommunen blir beroliget når de blir bevisst på at HELT MED sikrer ekstern oppfølging fra jobbspesialist som varer gjennom hele arbeidsforholdet.

2020 juni koch larsenSiri Koch Larsen


Samarbeider med utviklingshemmede

Siri Koch-Larsen er spesialrådgiver i Oslo kommune og initiativtaker til samarbeidet med HELT MED. Samarbeidet er en del av en overordnet satsning på å få flere ut i tilrettelagt arbeid i kommunen. For å få vite hvor skoen trykket i utgangspunktet, initierte Oslo kommune dialogmøter med personer med utviklingshemming og med personer som jobber med dem.

– Det kan fort bli sånn at man sitter på rådhuset og lager seg noen hypoteser om hvordan situasjonen for utviklingshemmede i arbeid er. Men vi ønsket å involvere målgruppen fra første stund, sier hun.

 

Skoleslutt er kritisk

Under dialogmøtene kom det blant annet frem at det særlig er overgangen fra skole til arbeid som var kritisk.

– Dette har også forskere konkludert med. Gjennom skolegangen blir ikke utviklingshemmede så veldig spissa mot ett bestemt yrke, og det blir konkludert vel fort med at de skal ha varig tilrettelagt arbeid (VTA), sier hun.

 

Må kunne få bytte jobb

Hun forteller at det dessuten har vært et problem at personer med utviklingshemming ikke kartlegges grundig nok når det gjelder arbeidsevne og utdanning. Ofte plasseres de automatisk i kø for å få plass i VTA-bedrifter.

– Mange står på ventelister hos VTA-bedrifter. Det kan være riktig for noen, men vi må bli flinkere til å kartlegge om det er det de vil, slik at de får de det rette tilbudet, sier hun.

 2020 juni MarianneMarianne Kreutz

Kartlegger aktuelle virksomheter

Marianne Kreutz er ansatt som bindeledd mellom HELT MED og Oslo kommune, og hun skal administrere den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Det vil si at det er hun som skal kartlegge og hale i havn avtaler med ulike virksomheter i kommunen som vil ansette mennesker med utviklingshemming.

– Hvilke oppgaver er det typisk at kommunale virksomheter vil kunne trenge hjelp til?

– I sykehjem er det for eksempel oppgaver som bør gjøres, men som de ansatte ikke får tid til. Det kan være å hjelpe til med rydding og vask, gå turer med de eldre og prate med dem, sier hun.

 

Vanlig rekrutteringsprosess

HELT MED spiller hovedrollen når det gjelder rekrutteringen av kandidater, og Jarle Eknes forteller at de finner kandidater på samme måte som alle andre finner kandidater.

– Vi lyser ut stillingene på vanlig måte. Deretter håndterer vi i Helt Med søknadene, og plukker ut de som kan være aktuelle for stillingen. Så er det opp til kommunen å velge ut hvem av dem de vil ha.

Han forteller at de dessuten headhunter til visse stillinger.

– I stillinger der vi ser at vi har en kandidat som ville passe spesielt godt, hender det selvsagt at vi matcher dem på den måten også, avslutter han.

Se pdf av trykket artikkel i Dagens perspektiv ved å klikke her: 2020_Velferd_-_papirutgaven_5._Jun._Tilrettelagt_arbeid