Skip to main content
Ålesund sykehus

Ønsker større mangfold

Flere arbeidsgivere kaster seg på HELT MED-bølgen. Avdeling for medisinsk biokjemi ved Ålesund sykehus er en av dem, skriver Nytt i Uka. Sykehusavdelingen har nylig lyst ut stilling som assistent. Søkerne må ha utviklingshemming eller tilgrensende vansker, i tillegg til uføretrygd.

Seksjonsleder Marie Nora Roald forteller at de ble inspirert av laboratoriet ved sykehuset i Bodø, som var de første som ansatte noen gjennom HELT MED-ordningen på et sykehus. Vi i HELT MED er svært glad for at de gode historiene nok en gang spres og fører til flere ansettelser for målgruppen. 

 

IMG 1051 1

Forefallende oppgaver

Den som ansettes vil få en rolle som laboratorieassistent, med rydding, pakking, utpakking og annet forefallende arbeid som avdelingen har stort behov for at noen utfører.

--Det er en del oppgaver her som vi ikke får løst så godt i dag, som de ansatte stort sett gjør på dugnad når de har tid. Det handler blant annet om å holde orden og pakke opp leveranser av reagensrør og andre laboratorievarer. Den som får jobben, skal også forberede utstyr som skal sendes til legekontorene, forteller Roald til avisen.

De håper nå på at mange søker på stillingen.

--Vi kan friste med et veldig godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier assisterende seksjonsleder Camilla Jensen Pedersen.

Der er ikke tvil om at den som ansettes kommer til å bli satt pris på.

-- Alle mennesker har behov for å føle seg verdifulle. Det å ha noen som venter på deg, ser deg og anerkjenner deg, har en stor verdi. Og når noen forventer noe av deg, føler du at noen trenger deg, sier Roald.

Journalist Andreas G. Hesselberg spør dem om hva de øvrige ansatte kan lære av å ansette noen i målgruppen.

--Vi har alle godt av å bli litt påmint om at livet ikke er rett frem for alle. Og alle arbeidsplasser har godt av et større mangfold, svarer Pedersen. 

Hele artikkelen kan leses her. Bla frem til side ti.

 

IMG 2159

Sentralt i HELT MED-ordningen er oppfølging fra jobbspesialist gjennom hele yrkeskarrieren. I Ålesund er det NAV som står for den gode oppfølgingen.

For øyeblikket er det utlyst 36 stillinger gjennom HELT MED-ordningen, fordelt over mange steder i landet.

Man kan velge å abonnere på stillingsutlysninger, og få tilsendt alle nye stillingsutlysninger i fylket man bor i.