Skip to main content
Karin Gregersen Vik og Torstein Tvinnereim, Stryn Venstre. Foto: Jarle Eknes

Økt satsing i Stryn

Stryn Venstre har programfestet at de ønsker at det etableres HELT MED stillinger i Stryn. Varaordfører Torstein Tvinnereim (V) og Karin Gregersen Vik (V) har aktivt bidrat til at flere HELT MED-stillinger blir etablert i privat næringsliv. I tillegg fikk Venstre nylig gjennomslag for å sette av lønnsmidler i kommunebusjettet for 2021, slik at også kommunen fra august 2021 kan ansette en ressursperson med utviklingshemming.

I fremlegget ble det i budsjettdebatten vist til de gode erfaringene fra HELT MED-stillinger på sykehjem andre steder i landet, og at en slik stilling på sykehjem i Stryn vil gi gevinst både for de eldre på sykehjem og ansatte med utviklingshemming.  

Hvis det ikke hadde vært for koronasituasjonen, hadde det allerede vært ansatt flere personer med utviklingshemming igjennom HELT MED-ordningen i Stryn. Nå har det blitt en viss utsettelse, men det er helt klart en sterk og god HELT MED-satsing i vakre og inovative Stryn kommune.

 

IMG 20200306 140808 1Avdelingsleder Stig-Ove Brobakke (t.v,) og daglig leder Geir Peder Ueland, In Via kompetanse- og læringspartner.

I HELT MED legges det vekt på tidsubegrenset oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver fra jobbspesialist. I Stryn er det In Via som gir oppfølgingen. På rundturen til arbeidsgivere vi deltok på tidligere i høst, deltok også Stig-Ove Brobakke fra In Via. Vi registrerte at In Via har et svært godt rykte hos bedriftene, og det har nok bidratt sterkt til at arbeidsgiverne så raskt konkluderte med at de ville inngå samarbeid med HELT MED.