Skip to main content

Nav Ålesund: Går nye veier for å få flere utviklingshemmede ut i jobb

Joakim Skauvik søkte jobb gjennom HELT MED-ordningen hos NAV Ålesund. Nå har han hatt praksis der i en uke, og det går strålende bra. Saida Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet tok turen til NAV Ålesund for å se nærmere på storsatsingen de har for å få personer med utviklingshemming inn i ordinært arbeidsliv.

– Jeg har et veldig godt inntrykk av samarbeidet mellom Nav Ålesund og HELT MED, sier Begum til Velferd.no.

– Jeg kjenner HELT MED fra før og vet at de gjør en god jobb. Det er positivt at Nav inngår samarbeid med sosiale entreprenører, og jeg vil rose Nav Ålesund for at de våger å tenke utenfor boksen. Vi trenger å prøve ut alternative veier for å få flere i jobb.

Les hele artikkelen i velferd.no  (bak betalingsmur)

20210907 130302Saida Begum på bedriftsbesøk hos Braud, som er en av bedriftene som skal ansette personer med utviklingshemming gjennom HELT MED-ordningen

Vi er svært fornøyd med det engasjementet Arbeids- og sosialdepartementet har vist overfor HELT MED, og ser frem til at både departementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet legger til rette for økt vekst i HELT MED-ordningen. 138 personer har til nå fått fast jobb gjennom HELT MED-ordningen, i 25 kommuner. Men for at dette skal bli en reell mulighet i alle kommuner og for alle med utviklingshemming som ønsker og kan mestre ordinært arbeidsliv med tilstrekkelig oppfølging, trengs en forskriftsendring som tilrettelegger for dette. Forskriftsendringen må utvide ordningen som i dag kun gjelder for VTA-S og VTA-O, slik at den nødvendige arbeidslivslange oppfølgingen i HELT MED kan finansieres gjennom den samme potten og den samme ordningen. 

20210907 130534Saida Begum på bedriftsbesøk hos Braud.

Det kommer i nærmeste fremtid ca ti stillinger i Ålesund og omegn, som er opprettet spesielt for personer med utviklingshemming i HELT MED-ordningen.

20210907 131911Fra venstre: Rebecca Perez (jobbskaper i HELT MED) og Hilda Ulla Berg (jobbspesialist i NAV Ålesund)

Sentralt -og helt avgjørende for suksess- er den gode oppfølgingen i HELT MED-ordningen. Oppfølgingen skal vare gjennom hele yrkeskarieren til arbeidstaker. I Ålesund er det jobbspesialist Hilde Ulla Berg ved NAV Ålesund som står for oppfølgingen. Stiftelsen HELT MED vil rette en spesiell takk til Ørjan Haram (NAV-leder i Ålesund) for det gode engasjementet og igangsetting av virkemidler for å få til denne storsatsingen for arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

20210907 111609Janne Muri, leder for lokallaget til Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Ålesund, Sula og Giske. 

Janne Muri har vært en pådriver for å få Nav Ålesund til å styrke den arbeidsrettede innsatsen for utviklingshemmede.

 Les hele artikkelen i velferd.no  (bak betalingsmur)