Skip to main content

– Nå føler jeg meg normal

Ingvild (29) fikk HELT MED-jobb nr 300. Det er den aller første jobben hun har hatt, og den snudde hverdagen på hodet. På en veldig bra måte. Hun har hatt psykiske problemer og mange behandlingsrunder på DPS (distrikptsykiatrisk poliklinkk), forteller hun til avisen Nidaros. Problemene har holdt henne på utsiden av arbeidslivet. Da hun ble kjent med muligheter i Trondheim kommune gjennom HELT MED-ordningen, fikk hun nytt håp og søkte jobb. Drømmejobben fikk hun på Havstein helse- og velferdsssenter.

– Det gir en god følelse å gjøre det samme som andre på min alder, å gjøre noe normalt, noe jeg også får til og mestrer. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det var en skikkelig perfect match mellom meg og arbeidsgiver!  

 TK Ingvild faksimile topaz faceai enhance 3.6x 2Faksimile fra Nidaros. Alle andre bilder i denne artikkelen er tatt av Jarle Eknes, daglig leder i HELT MED.


Vi er veldig glad for å kunne markere stilling nr 300 i Trondheim, som er en kommune som har utmerket seg spesielt for arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker. Prinsippet for hvor vi etablerer oss, er i stor grad knyttet til hvor vi finner lokalt engasjement for å samarbeide om arbeidsinkludering. Og det har vi sett mye av i Trondheim. Her er det både entusiasme og gjennomføringsevne.

 TK kakedeling topaz sharpenMarkering av stilling nr 300 ble feiret med kake.


Ordfører Kent Ranum var tilstede under markeringen, og tok på seg både å dele opp kaken og servere den til gjestene.

 TK kakeutdeling ordforer topaz faceai enhance 1.6x


Kent Ranum mener at ansatte som Ingvild er en enorm ressurs i arbeidslivet. Han mener at både offentlige og private næringer går glipp av enorme ressurser ved å stenge døra for mennesker som sliter med å komme seg ut i jobb.

TK ordforer og Ingvild topaz faceai enhance 1.5xOrdføreren i samtale med Ingvild.

 
– Vi vet at vi står i en krevende situasjon med ressursmangel i flere sektorer. Derfor er det ekstra viktig å koble opp de ressursene vi faktisk har, noe Ingvild er et strålende eksempel på. Det er mange der ute som ønsker å jobbe. De må vi ta tak i og løfte opp og fram, sier ordføreren til journalisten.
 TK Sara Koxvig topaz sharpen faceaiAvdelingsleder Sara Koxvig holder tale til Ingvild under markeringen.

Avdelingsleder Sara Koxvig (31) mener Ingvild er en avlastning for de andre ansatte ved velferdssenteret. Hun bidrar til inkludering og mangfold på arbeidsplassen og gjør arbeidshverdagen for de andre ansatte bedre, ved å lette på den store arbeidsmengden deres.

– Hun er en trygghet å ha på jobb og hun tok oss andre ansatte med storm! uttaler hun til avisen Nidaros.

 TK Jonas topaz denoise faceaiJobbspesialist Jonas Sævaldrud i HELT MED jobber både med rekruttering av arbeidsgivere og arbeidstakere.

Jobbspesialist Jonas Sevaldrud satte stor pris på at flere politikere og kommunalsjefer m. fl. var til stede under markeingen. Han mener at det er veldig viktig at de som sitter med beslutningsmyndighet og virkemidler for arbeidsinkludering ser hvor mye det betyr for enkeltmennesker å få muligheter til å få jobbe med noe de selv er interessert i.

TK hovedinngang topaz sharpen

Vi vil takke Trondheim kommune og vår gode samarbeidspartner Prima for resultatene vi sammen skaper, og vil samtidigi berømme det gode samarbeidet med NAV. Og ikke minst må vi trekke frem alle de gode arbeidsgiverne. Det er de som skaper arbeidsplassene, så uten dem blir det ingen arbeidsinkludering. 

Les hele artikkelen i Nidaros (bak betalingsmur)

Ønsker du å vite mer om oss? Ta kontakt. Vi har en helhetlig og solid arbeidsinkluderingsmodell, som blant annet sikrer at både arbeidsgiver og arbeidstaker får tidsubegrenset bistand fra jobbspesialist.

Vi er ikke inne i alle landets kommuner, men er klar for å samarbeide med alle kommuner som ønsker å inngå samarbeidsavtale.