Skip to main content
Foto: Simon Williams, Unsplash

Storsatsing i Trondheim kommune

Trondheim kommune opprettet i 2019 ordinære stillinger øremerket personer med utviklingshemmede, med ansettelser gjennom HELT MED-ordningen. Resultatet har vært svært vellykket, og satsingen utvides, skriver Adresseavisen.

De fleste personer med utviklingshemming holdes utenfor det ordinære arbeidslivet, men slik trenger det ikke være, sier enhetsleder Asbjørn Strømmen til Adresseavisen. Han er initiativtaker for koblingen mellom Trondheim kommune og HELT MED, og har ansatt flere personer med utviklingshemming på enhetene han har ansvar for.

-Jeg så at VTA-plassene (varig tilrettelagt arbeid i skjermet tiltak) tiltenkt utviklingshemmede i større grad gikk til andre enn utviklingshemmede, og tenkte at HELT MED var et godt alternativ, sier Strømmen, som den gang var ansatt i rådmannens stab.

Når Adresseavisen besøker Selina Nordrum (20) på jobb, er hun i full sving med å arrangere bingo for pasientene på Dragvoll bo- og aktivitetssenter. Blant oppgavene hennes er også å snakke med beboerne, lage mat, sortere arbeidstøy, arrangere trim og hjelpe til om noen trenger det. Hun har prøvd å jobbe hele uker, men det har blitt for krevende. Nå jobber hun fire dager i uken, og synes det er akkurat passelig.
2020 oktober asbjorn strommenEnhetsleder Asbjørn Strømmen. Arkivbilde. Foto: Mikkel Eknes
Strømmen synes det er meningsløst at utviklingshemmede ikke kommer ut i arbeidslivet etter fullført skole. -De fullfører videregående skole og folkehøgskole, lærer masse ting og blir selvstendige. Men så får de likevel ikke jobb og må flytte tilbake til foreldrene. Da er man tilbake til start, sier Strømmen.

Samarbeidet mellom HELT MED og Trondheim gir helt andre muligheter. Selina sikret deg denne jobben allerede i russetiden, og kunne derfor gå direkte fra videregående skole 

Ovennevnte er utdrag fra artikkelen i Adresseavisen.
Bak betalingsmur finner du hele artikkelen her