Skip to main content
Iselin Ropstad, Kjetil Maudal og Perly Cecilie Svarstad. Foto: Ane Ommundsen

Klepp er HELT MED!

"Iselin Ropstad og Perly Cecilie Svarstad har slitt med å få jobb på grunn av utviklingshemming, men det er nå endret" skriver Jærbladet. Begge to har fått jobb på Coop Mega på Jærhagen, gjennom HELT MED-ordningen.

"Det er veldig kjekt å føle seg til nytte på lik linje med andre", forteller Iselin til journalist Ane Ommundsen. Og akkurat det er også en av hensiktene med HELT MED; likeverd og muligheter. Det var også bakgrunnen -sammen med mange andre gode argumenter- for at Klepp KrF  tok inn satsing på HELT MED i sitt partiprogram. I den anledning dro Jann Aasbak (organisasjonssjef i HELT MED) til Klepp og møte entusiaster i KrF, næringsrådet, politisk styring i kommunen og administrasjonen. Stortingspolitiker Margret Hagerup (H) deltok også, med sitt alltid brennende engasjement for arbeidsinkludering.

2020 01 klepp1 2ef3b88ef504368581d685bd14e1b614Viktig møte i 2020. Fra venstre: Margret Hagerup (stortingsrepresentant for Høyre), Torbjørn Hovland (leder for utvalg for helse og velferd, KrF), Sigrid Lærdal (styremedlem Klepp KrF), Kjetil Maudal (varaordfører, FrP), Espen Åvitsland (personal- og organisasjonssjef), Marianne Sund (kommunalsjef, helse og velferd), Siri Øksnevad Olsen, styreleder Klepp næringsforening). Fotografen er Jann Aasbak (organisasjonssjef i HELT MED).

I møtet deltok også varaordfører Kjetil Maudal (FrP). Han var straks på tilbudssiden, og ville bidra med sitt kontaktnett for å realisere målet om mange HELT MED-arbeidsplasser i Klepp. Vi vet også at han har fremsnakket HELT MED overfor Siv Jensen (FrP) i forkant av forhandlingene rundt statsbudsjettet. FrP bidro til en dobling av midler til HELT MED gjennom disse forhandlingene.

Kjetil Maudal er i tillegg til å være varaordfører også butikksjef i Coop Mega Jærhagen, og var straks klar til selv å ansette ressurspersoner med utviklingshemming i sin butikk. Og det er akkurat det artikkelen i Jærbladet handler om.

Iselin Ropstad (29) jobber i delikatesseavdelingen i butikken.

Perly Cecilie Svarstad har fått fast jobb i samme butikk, og kombinerer dette med å gjennomføre videregående skole. Hun trives veldig godt, og har et ønske om å etterhvert få prøve seg i kassen.

I HELT MED-modellen tar vi utgangspunkt i oppgaver arbeidsplassen ønsker å få utført. Deretter lages det en stillingsannonse, og aktuelle personer må søke på jobben. Det var syv gode søkere til jobbene på Coop, og Iselin og Perly gjorde et svært godt inntrykk under intervjuene. De var tydelige og klare på hva de ville, og det er ikke tvil om de er høyt verdsatte medarbeiodere på Coop.

"De andre ansatte oppfører seg som om vi har en jobb på samme måte som de selv, så vi føler oss ikke annerledes. De snakker til oss som om vi har fått jobb på helt en vanlig måte, og det synes jeg er fint", forteller Svarstad til avisen Jærbladet.

Flere av søkerne som ikke fikk jobb i denne omgang, vil definitivt få nye muligheter i andre jobber gjennom HELT MED-ordningen.

Butikksjef Kjetil Maudal sier til avisen at han er strålende fornøyd med HELT MED. Til det må vi bare svare tilbake: Vi i HELT MED er tilsvarende strålende fornøyd med Maudals store engasjement for HELT MED-arbeidsinkluderingen for denne målgruppen.

Engasjementet i Klepp kommune har vært forbilledlig, og det er mange som bør krediteres for dette. Blant annet Ingrid Williamson, virksomhetsleder for miljøtjenesten i kommunen.

"Vi ønsker at personer med utviklingshemming skal ha samme mulighet som alle andre. Dersom du har motivasjon og et ønske om å ha en jobb i det ordinære arbeidslivet, vil Klepp kommune legge til rette for dette", sier hun til Jærbladet.

Sentralt i HELT MED er en ekstern oppfølging fra jobbspesialist gjennom hele yrkeskarieren. I Rogaland er det Hanne Kluge fra Allservice som står for den gode oppfølgingen.

Les hele artikkelen i Jærbladet her (bak betalingsmur)