Skip to main content

Ine intervjues i Vernepleierpodden

Vernepleierpodden er en kommunikasjonskanal fra Vernepleierforbundet (Delta). I episode nr 30 er det Ine Skarning Vatne (22) som er gjest. Ine har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen på McDonald's restaurant i Tønsberg. Med seg har hun jobbspesialist Iselin Svendsen fra Velle gruppen, som gir den gode og viktige oppfølgingen i HELT MED-ordningen i blant annet Tønsberg. 

Formålet for Vernepleierpodden er å formidle kunnskap, erfaringer, faglig påfyll og godt humør. Akkurat denne episoden finner du for eksempel her (Spotify)

Et fast innslag i sendingen er "ukens applaus", og den applausen ville Ine at skulle gå til McDonald's, og en ekstra applaus til den gode kollegaen Darin.

Ine er jo et av mange eksempler på at personer som har fått jobb gjennom denne ordningen gjør en kjempejobb. Likevel ser vi at mange personer med utviklingshemming er tilbakeholdene med å søke jobber. Det kan ha sammenheng med at de er usikre på om de mestrer jobb i ordinært arbeidsliv. Med kombinasjonen gode arbeidsgivere, gode kolleger og god tilrettelegging og oppfølging (i dette tilfellet fra Velle) er det svært mange som både mestrer og stortrives i jobben. Men de kan trenge at både fagpersoner, familiemedlemmer og venner bidrar til å motivere dem til å søke. Og ikke minst må vi alle bidra til å fortelle dem om mulighetene. Får man ikke vite om at jobbene eksisterer, kan man heller ikke søke på dem :-)