Skip to main content
Ine (McDonald's) og Iselin (Velle utvikling, jobbspesialist for HELT MED)

Ine fikk fast jobb på McDonald's i Tønsberg

Vi gratulerer McDonalds med nok en dyktig HELT MED-arbeidstaker, denne gang i Tønsberg. Og ikke minst gratulerer vi Ine med fast jobb på McDonald's, med mange gode kolleger.

I Tønsberg er det HELT MEDs gode samarbeidspartner Velle utvikling som står for oppfølgingen i HELT MED-arbeidsinkluderingsordningen, og vi er svært fornøyd med deres entusiasme, målrettethet og kvalitet på oppfølgingen. Vi er klare for å utvide samarbeidet, og oppfordrer bedrifter i og rundt Tønsberg til å kontakt med Velle utvikling eller HELT MED for å drøfte muligheter.

 

Stillingen ble utlyst, og Ine var en av dem som søkte.

Velle utvikling la ut en gladsak på sin Facebookside i forbindelse med at Ine fikk fast jobb:

Dette er historien om Ine på 22 år som hadde et ønske om en helt vanlig jobb. Hun har tidligere jobbet hos Akantus og Manus. Vi kom i kontakt med henne via et samarbeid med en stiftelse som heter HELT MED. Der det handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.

Det ble først gjennomført et førstegangsintervju her på Velle med Ine, moren, Ørjan fra HELT MED, Kari, Line og Iselin. Der møtte de en noe nervøs Ine, men som gjennomførte et godt intervju. Andregangsintervjuet var på McDonalds og gikk fint, praksisen ble avtalt og satt i gang fra 19.11.20. Arbeidstiden ble satt til 4 dager i uken à 4 timer. Deretter ble det utarbeidet en sjekkliste som Ine skulle følge, med god oversikt over oppgaver hun kunne og oppgaver hun skulle lære. Tilbakemeldinger fra arbeidsgiver og Ine har vært utelukkende positivt gjennom hele perioden. Arbeidsgiver er svært god på oppfølging og daglig leder ringte restauranten hver dag Ine var i praksis (om han ikke selv var til stedet) for å sikre at lister var i orden. Slik at fadder og andre ansatte kan bistå, hjelpe og følge opp underveis.

«Mennesker med funksjonsnedsettelse har ikke nødvendigvis spesielle behov, heller vanlige behov som må møtes med en spesiell innsats»

Etter 4 uker i praksis fikk hun tilbud om jobb på McDonalds i Tønsberg. Ine trives svært godt i jobben og med sine nye kollegaer. Arbeidsgiver har et genuint ønske om å bidra, noe som også kommer tydelig frem i møter og samtaler. Dette er første ansettelsen HELT MED har i Tønsberg. Hun tar nå en velfortjent juleferie og er tilbake på jobb 04.01.20. Vi fortsetter oppfølgingen av Ine på sin nye arbeidsplass, samtidig som vi får nye deltagere og nye praksisplasser.

Velle er stolt av samarbeidet med HELT MED som handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal føle at vi er til nytte og oppleve at vi både er selvstendige og en del av et fellesskap. Det er viktig at alle får muligheter til å få brukt sin arbeidsevne.

Gevinster ved å være en HELT MED-arbeidsplass:

  • Økt kundelojalitet
  • Konkurransefordeler
  • Økt servicegrad, produksjon og kvalitet
  • Økt stolthet og lojalitet hos alle bedrifters ansatte
  • Profilering gjennom HELT MED

Vi trenger flere bedrifter med på laget, vil du være med?

Hilsen Velle,
Stolt samarbeidspartner med HELT MED