Skip to main content
Lena, Pio, Edvard og Gisle (f.v.). Alle foto: Mikkel Eknes

HELT MED UngJobb i Arendal og Grimstad

Pio, Edvard og Lena ved Sam Eyde videregående skole kombinerer skole og jobb, og får gjennom HELT MED UngJobb gode muligheter til å gå rett fra skolebenken til fast jobb innenfor en rekke spennende og viktige yrker.

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP) fra arbeids- og sosialkomiteen deltok på markeringen for de første elevene som gjennom HELT MED UngJobb-ordningen får prøvd seg i arbeidslivet i Arendal og Grimstad.

Praksisen varer i 6-8 måneder, med 2-3 dager i yrkeslivet og de øvrige dagene på skolebenken. Arbeidsgiverne er mektig imponert over elevene.

 

Pio har praksis ved vaskeri ved sykehjem i Arendal, Edvard har praksis ved Kiwi Bjorbekk i Arendal, og Lena har praksis ved Feviktun bo- og omsorgssenter i Grimstad.

2020 nov Gisle Saudland 01Gisle Saudland

Som i all annen HELT MED-sammenheng får både elever/arbeidstakere og arbeidsgiverne knallgod oppfølging. I Arendal og Grimstad er det vår gode samarbeidspartner Jobbklar som står for oppfølgingen.

HELT MED-ordningen handler om å skape jobber for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv, og rekruttere dyktige arbeidstakere til jobbene. Arbeidstakere og arbeidsgivere får oppfølging fra jobbspesialister gjennom hele yrkeskarrieren.

HELT MED UngJobb er en tilleggsordning vi tilbyr for elever som går siste år på videregående skole. I et tett samarbeid mellom arbeidsgiver, skole og HELT MEDs jobbspesialister (som i denne regionen kommer fra Jobbklar) får elevene en målrettet yrkesopplæring som gjør dem til attraktive arbeidstakere.

Blant annet etableres HELT MED jobber på sykehjem, i barnehager, på skoler, butikker, cafeer, restauranter, ridesenter, bakeri, hotell og i en rekke andre bransjer.

2020 nov Edvard 02Edvard

 2020 nov Lena GrimstadLena

 2020 nov Pio 1Pio