Skip to main content
Jann Aasbak (f.v.), Roger Strand, Skjalg Dreyer og Børge Bøyum

HELT MED-prisen til Frem i Bodø

Det har vært mange gode kandidater til HELT MED-prisen, også i år. Men arbeids- og inkluderingsbedriften Frem i Bodø har skilt seg ut på en forbilledlig og imponerende måte, og det var en stor glede å overraske dem med prisen.

Overrekkelsen ble foretatt av organisasjonssjef Jann Aasbak i HELT MED. 
Prisen ble tatt i mot av de tre vi har hatt tettest samarbeid med i Frem: 

 Administrernde direktør Børge Bøyum, Næringslivskontakt Roger Strand og forretningsutvikler Skjalg Dreyer.

IMG 1516

I begrunnelsen ble det trukket frem at Frem

  • tidlig evnet å løfte fram et overordnet perspektiv der egen virksomhet og HELT MED framstår med felles målsetting, samtidig som en er tydelig på at HELT MED er et supplerende tiltak.
  • på en forbilledlig måte har sikret HELT MED viktige avtaler med arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor
  • har vært en pådriver for å etablere et godt samarbeid med videregående skoler
  • har sikret oppfølging av høy kvalitet til personer som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen.
  • aktivthar  bidratt til rekruttering til stillinger gjennom HELT MED.
  • har sikret, gjennom eget initiativ, midlertidig jobb til to av arbeidstakerne gjennom HELT MED som ble permittert under pandemien.
  • i mange sammenhenger har fremsnakket HELT MED, og på denne måten både bidratt til å gjøre HELT MED mer kjent, samt motivert arbeidsgivere til å inngå et samarbeid med organisasjonen.
  • har lagt til rette alt det praktiske knyttet til HELT MED sine besøk i Bodø, og slik gjort jobben betydelig enklere.
  • har visjoner for et videre samarbeid med HELT MED, et samarbeid som vil resultere i mange nye og spennende arbeidsplasser for personer i målgruppen.

IMG 1519

Stiftelsen HELT MED ser frem til et langt og fortsatt svært godt samarbeid med Frem.