Skip to main content

HELT MED-prisen 2020 til Asbjørn Strømmen

HELT MED-prisen 2020 går til Asbjørn Strømmen i Trondheim kommune. Intetanende om prisen som skulle deles ut, deltok han på et møte hvor han med stor glød og entusiasme nok en gang tar til orde for å utvide antalle arbeidsplasser for personer med utviklingshemming gjennom HELT MED ordningen. Jann Aasbak, organisasjonssjef i HELT MED, hadde gleden av å dele ut prisen.

 

HELT MED handler om å gi muligheter i det ordinære arbeidslivet for mennesker med utviklingshemming. Dette er en målgruppe som i svært liten grad har blitt inkludert i arbeidslivet. Asbjørn Strømmen må sies å være en særdeles verdig vinner av prisen, sa Aasbak.

Han har fra første dag engasjert seg sterkt i dette, og vært en viktig samarbeidspartner og ambassadør for HELT MED. Gjennom sin entusiasme og sitt engasjement har han, først som rådgiver i rådmannens stab og deretter som enhetsleder, fått med seg andre ledere og hele kommunen i en storsatsing på stillinger gjennom HELT MED i kommunen. Resultatet av dette er at Trondheim kommune i dag framstår som en foregangskommune på dette feltet.


Asbjørn Strømmen er en person som bryr seg, som tar den enkelte på alvor, og vil den enkeltes beste. Han har et sterkt løsningsfokus, og er opptatt av at ansatte gjennom HELT MED skal bli inkludert på arbeidsplassen. Det er også viktig å stille krav til alle som ansettes gjennom HELT MED, krav som knyttes til den jobben de er satt til å utføre. Samtidig som Asbjørn Strømmen er tydelig på hvilke forventninger en har, så ser han muligheter hos alle og tilpasser oppgavene i forhold til forutsetningene.

Vi gratulerer Asbjørn Strømmen med prisen, og ser fram til et videre samarbeid!

 2020 des DSC00617

Det er tredje gangen inkluderingsprisen deles ut. I 2019 gikk prisen til stortingspolitiker Margret Hagerup, og i 2018 var det kongressjef Svein Aksnes som mottok denne anerkjennelsen for arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

Helt med pris 1

Helt med pris 3Strømmen blir intervjuet av journalist i Nidaros, om inkluderingsprisen og det gode arbeidet Trondheim kommune gjør for arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming.

Helt med pris 4