Skip to main content
(f.v) Kjøkkenassistent Ida Falch Irgens Andersen og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (AP) Foto: Olav Helland

HELT MED + Oslo kommune = sant

 Oslo kommune har en storsatsing på å bidra til at personer med utviklingshemming får muligheter i arbeidslivet. En av dem som har høstet frukter av denne satsingen, er Ida Falck Irgens Andersen. Hun har gått rett fra videregående skole til jobb i Rønningjordet barnehage, gjennom HELT MED-ordningen. I barnehagen sørger hun for mat til de 45 barna på basen der hun jobber.

– Det er en enorm bonus å ha Ida på jobb her hos oss. Tiden vi eventuelt måtte ha brukt på kjøkkenet selv ville jo tatt tiden bort fra barna. Det at tralla med mat er klar når det er lunsj frigir masse tid for oss, sier pedagogisk leder Marie Hurtig Steinkjer til Nordstrands blad.

587A1536

 – Barna kan være litt utålmodige når de venter på maten, forteller Ida Falch Irgens Andersen mens hun forbereder maten til barna i Rønningjordet barnehage.

 

587A1563

 – Jeg synes det er gøy å lage mat til barna og tror barna synes det er fint at jeg er her, forteller Ida, som trives med å jobbe i barnehagen, forteller hun til avisen.

 

587A1598

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (AP), dro på besøk hos Rønningjordet barnehage for å se hvordan Ida jobber. Oslo kommues satsing på HELT MED-stillinger i barnehager er et satsingsområde som to av barnehagene i bydel Østensjø så langt har nytt godt av. Dette kommer i tillegg til en rekke andre arbeidsplasser i andre etater som Oslo kommune har opprettet for målgruppen i HELT MED-ordningen. 

De to barnehagene er Rønningjordet og Gartnerboligen. De har ansatt en kjøkkenassistent i hver barnehage. De andre ansatte i barnehagene får bedre tid til å være med barna. Kjøkkenassistentene tar ansvar for forberedelser av måltider og opprydding. De to ansatte har uføretrygd som inntektssikring, og mottar i tillegg lønn. De første stillingene av denne art i barnehager er en pilot som gjennomføres sammen med Byrådsavdeling for opplæring og kunnskap. Tilsvarende stillinger er for tiden utlyst i Bydel Nordre Aker.

587A1607

Rina Mariann Hansen sier til avisen at byrådet ønsker at alle som vil jobbe skal få muligheten til det.

– Vi har sett i noen undersøkelser nasjonalt at andelen personer med funksjonshemning som har jobb eller en aktivitet på dagtid har falt dramatisk over en del år. Derfor har vi vært opptatt av å få i gang dette prosjektet nettopp for at folk skal kunne være i jobb og alt det positive det fører med seg.

 

Jobbspesialist Kenan Hadzijusufovic ved Sens står for den viktige oppfølgingen til arbeidstaker og arbeidsgiver. Han understreker hvor utrolig viktig denne type jobbmuligheter er for målgruppen.

 

Pedagogisk leder Marie Hurtig Steinkjer understreker at dette også er bra for arbeidsgiverne:

– Jeg tror mange av de ansatte på de andre basene her i barnehagen er misunnelig på at vi har Ida på jobb hos oss.

 

 Les hele artikkelen i Nordstrands blad her (bak betalingsmur)

 

Alle foto: Olav Helland