Skip to main content
Arkivbilde, HELT MED-samling hos PsykOpp

Helseprisen 2020 til HELT MED

Helseprisen 2020 gikk til HELT MED-prosjektet "Arbeid, helse og utviklingsfremming". Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam, gjennom Psykiatrisk opplysning (PsykOpp).

– Årets vinner har jobbet hardt for å samle både store og små aktører i arbeidslivet, for å bidra til at mennesker med psykisk utviklingshemming skal få bruke sine ressurser i det ordinære arbeidslivet. Gjennom en unik metodikk sørger de for god oppfølging og trygge rammer slik at både arbeidstaker og arbeidsgiver kan utvikle seg, og dra nytte av hverandre, sa leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold, som delte ut Helseprisen 2020.

Helseprisen er Stiftelsen Dams utmerkelse som årlig skal deles ut til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon. En jury velger ut tre finalister blant de mange nominasjonene som kommer inn til stiftelsen, og deretter er det publikum som stemmer fram vinneren. Flere tusen mennesker har stemt på de tre finalistene, og til slutt var det HELT MED og prosjektet Arbeid, helse og utviklingsfremming, som gikk av med seieren. 

Mer enn 100 personer med utviklingshemming og uføretrygd har fått jobb gjennom HELT MED.

 

Les hele juryens begrunnelse her:


"Helseprisen 2020 går til et prosjekt som har imponert juryen, både i gjennomføring og med solide resultater. Prosjektet bidrar til økt livskvalitet og til inkludering på arenaer mange av oss tar for gitt.

Det siste året har mange av oss kjent på hvordan det føles når de tingene vi tar for gitt blir borte. Når vi ikke lenger kan gå på jobb og møte kollegaer, når de sosiale arenaene forsvinner og når alt det vi kanskje tenker på som den «grå hverdagen» ikke lenger er der.

For noen er det dessverre hverdag å være ekskludert fra mange av disse arenaene.

Men heldigvis finnes det mennesker som bruker all sin tid til å jobbe for inkludering. Som vil jobbe for at alle skal få være en del av samfunnet, med de samme mulighetene og de samme rettighetene.

Vinneren av årets Helseprisen 2020 gjør det.

Gjennom flere år har menneskene i dette prosjektet utviklet en metode for systematisk inkludering. Det imponerte oss i juryen dypt. For ved å søke samarbeid, ved å informere og opplyse har dette prosjektet sørget for at en sårbar og utsatt gruppe får være med.

Dam for deltakelse, aktivitet og mestring. Og sjelden har vel et prosjekt vært mer «spot on» på deltakelse, aktivitet og mestring.

Årets vinner har jobbet hardt for å samle både store og små aktører i arbeidslivet, for å bidra til at mennesker med psykisk utviklingshemming skal få bruke sine ressurser i det ordinære arbeidslivet. Gjennom en unik metodikk sørger de for god oppfølging og trygge rammer slik at både arbeidstaker og arbeidsgiver kan utvikle seg, og dra nytte av hverandre.

De har satt seg ambisiøse mål, og nylig kunne de feire at flere enn hundre personer har fått jobb gjennom Helt med. Det er flere enn hundre mennesker som gjør en innsats som trengs og som får ny mening inn i livene sine. Det er så i imponerende!

Vi gratulerer HELT MED og prosjektet Arbeid, helse og utviklingsfremming med Helseprisen 2020".

 

 

 Video, og mesteparten av teksten, er hentet fra nyhetsoppslaget til Stiftelsen Dam om prisutdelingen.