Skip to main content
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) på sosial samling med HELT MED-gjengen i Bergen

God utvikling

Det var stor stas da utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) tok turen innom sosial samling for de som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen i Bergen. Ulstein har hatt et engasjement for HELT MED som går helt tilbake til den spede begynnelsen for denne arbeidsinkluderingsordningen. Da var Ulstein finansbyråd i Bergen, og var en av de som trodde på at vi, arbeidstakerne og arbeidsgiverne kunne få til noe stort og viktig sammen.  Historien har definitivt vist at vi sammen har lykkes med dette.


Da vi for noen år siden fikk øremerkede midler gjennom statsbudsjettet, var det KrF som forhandlet dette inn. Det vi trengte var midler for å komme i gang, slik at vi kunne få vist hvor viktig og bra dette kunne bli. Det har vi nå definitivt gjort, og vi er dypt takknemlig for alle de gode støttespillerne vi har hatt underveis.

2021 juni A DSC01917

Det var god dialog og god stemning. Dag Inge Ulstein svarte på spørsmål om hva han gjorde i sin jobb, og arbeidstakerne som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen fortalte om hva de holdt på med i sine jobber.

Dag Inge Ulstein har møtt flere av arbeidstakerne i tidligere sammenhenger, nettopp fordi han har hatt et langvarig engasjement for målgruppen, men han har også hatt dialog med arbeidsgivere. De skryter av hvor dyktige medarbeidere de har fått, fortalte Ulstein. Han roste HELT MED for å ha utviklet en viktig model for arbeidsinkludering, og at HELT MED har stått på og kjempet videre når det har vært motbakker.

--Dere har stor grunn til å være stolt over jobbene dere gjør. Dere skaper gode historier som sprer seg, og bidrar til enda flere arbeidsplasser gjennom denne ordningen, sa Ulstein til en lydhør forsamling. 

Han trakk også frem pandemien som et tema. Den har skapt store forsinkelser i etablering av nye arbeidsplasser, men har også vært en påminning om hvor mye arbeid betyr for den enkelte. Det har de som har vært permittert fått smertelig erfare. Nå går det imidlertid fremover, og Ulstein har tro på at vi etter hvert kan klare å skape mer enn 100 arbeidsplasser hvert år for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv.
 

2021 juni 193335044 962180024579856 3217970680807017487 nØverst fra venstre: Jarle Eknes (daglig leder HELT MED) Jann Aaasbak (organisasjonsjef HELT MED).
Nederst fra venstre: Rebecca Peres (jobbskaper HELT MED), Dag Inge Ulstein (utviklingsminister i regjeringen), Ingrid Dyson (jobbskaper HELT MED) og Ørjan Hinna (kvalitetssjef).

 Ulstein fikk utdelt HELT MED-T-skjorte, og den synes vi definitivt han kledde godt. Våre to nytilsatte jobbskapere Rebecca Perez og Ingrid Dyson skapte god stemning gjennom å arrangere Kahoot og lage Tik Tok-video.

2021 juni A DSC01979

 2021 juni A DSC01989

 

Vi har svært gode erfaringer med sosiale samlinger i HELT MED, og holder nå på å bygge opp et frivillighetsarbeid rundt dette for å kunne utvide omfanget og fylle det med innhold de ansatte ønsker. Dette kommer også til å bli gode rekrutteringsarenaer, ettersom vi også inviterer andre i målgruppen til å delta. De får gjennom dette anledning til å ha dialog med de som har fått jobb gjennom ordningen, og kanskje blir de inspirert til å selv søke drømmejobben.