Skip to main content
Bildet (fra venstre: Erlend Wiborg (FrP), Else Ravndal (HR-sjef, Avinor), Nikolai (fast ansatt i Avinor, Stavanger lufthavn) og Margret Hagerup (H).

Første HELT MED stilling i staten

Nikolai har fått fast jobb hos Avinor, på Stavanger lufthavn, Sola. Flott markering med Erlend Wiborg (FrP) og Margret Hagerup (H) fra Stortingets Arbeids- og sosialkomité, og Else Ravndal, HR-sjef ved Avinor (bildet). I tillegg deltok familie, venner, kolleger, HELT MED-ansatte og Solabladet.

HELT MED handler blant annet om at personer med utviklingshemming og uføretrygd skal kunne få seg jobber de ønsker seg, være del av et godt arbeidsfellesskap og oppleve at de er til nytte.

Nikolai har gjennom HELT MED fått mulighet til å velge seg en karrièrevei i jobbmarkedet. Han så en stilling han ønsket seg, søkte og fikk jobben i konkurranse med andre. Etter fire ukers arbeidspraksis var han sikker på at han ønsket å fortsette, og Avinor var helt sikker på at de ønsket å gi ham fast jobb.

Nikolai er definitivt til nytte, og bidrar til flotte og ryddige uteområder. Han har ambisjoner, og skal ta en rekke sikkerhetskurs, slik at han kan ferdes i alle deler av flyplassområdet. Det er som kjent høye krav til sikkerhet på en flyplass.

For noen dager siden bestod han oppkjøringen og fikk sertifikat for bil. Det gir ham enda flere muligheter på Stavanger lufthavn.

Bildet: HR-sjef Else Ravndal i Avinor mottar velfortjente blomster fra stortingsrepresentant Margret Hagerup (H), som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen.Bildet: HR-sjef Else Ravndal i Avinor mottar velfortjente blomster fra stortingsrepresentant Margret Hagerup (H), som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen.

Det som også er helt av gjørende for å få suksess, er å ha med entusiastiske arbeidsgivere som tar sosialt ansvar, og som er klar for å tilrettelegge det som skal til får at arbeidstakerne skal mestre jobben og utføre arbeid. Det kreves også et godt arbeidsmiljø og god kultur på arbeidsplassen. Alt dette er på plass på Stavanger lufthavn.

Bildet: Nikolai mottar velfortjente blomster fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP), som er leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.Bildet: Nikolai mottar velfortjente blomster fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP), som er leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Bildet: Erlend Wiborg og Margret Hagerup i samtale med Nikolay, om jobben han utfører på Stavanger lufthavn.Bildet: Erlend Wiborg og Margret Hagerup i samtale med Nikolay, om jobben han utfører på Stavanger lufthavn.

Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Avinor. Nikolai fikk jobb gjennom HELT MED-ordningen, men det er Avinor som har opprettet stillingen. Til stor glede for arbeidstaker, kolleger, besøkende på flyplassen og arbeidsgiver. Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Avinor, og håper at det kan bli flere arbeidsplasser på denne og andre flyplasser. Det er planen. En riktig god plan.

Bildet: Erlend Wiborg (FrP) og Margret Hagerup (FrP) i samtale med Nikolai.Bildet: Erlend Wiborg (FrP) og Margret Hagerup (FrP) i samtale med Nikolai.

Regjeringen har igangsatt en inkluderingsdugnad, og HELT MED er en del av denne. Det at regjeringen har gitt øremerkede midler over statsbudsjettet til HELT MED, er grunnlaget for at jobbene kan opprettes og at vi kan rekruttere dyktige folk med utviklingshemming inn i alle disse jobbene.

Vi takker for at Erlend Wiborg (FrP) og Margret Hagerup (H) fra Stortingets Arbeids- og sosialkomité ble med på markeringen, men vi takker enda mer for at de utviser et ekte engasjement for gruppen. Her har utviklingshemmede som ønsker seg jobbmuligheter to gode og viktige støttespillere.

Bildet: En særdeles god sjokoladekake.Bildet: En særdeles god sjokoladekake.