Skip to main content
Bilde: Jakob, Vanessa, Adrian, Knut Andre og Andreas.

Eget kompetanseprogram i HELT MED

HELT MED har utviklet et kompetanseprogram med mål om å tilby dette til alle som har fått jobb gjennom HELT MED og til praksiselever gjennom HELT MED Ung Jobb. Gjennomføringen foregår i mindre grupper (3-5) med både fysisk og digital undervisning.

Fredag 4.februar gjennomførte vi første del av kompetanseprogrammet for elever gjennom HELT MED Ung Jobb i Agder. Skoleåret 2021/2022 samarbeider vi i Agder med Sam Eyde vgs og Kvadraturen vgs.


Første del av samlingen ble gjennomført på Sam Eyde vgs med elever og personell fra begge skolene, samt våre jobbspesialister fra JobbKlar og Varodd. Andreas (jobbspesialist fra Nordnes Verksteder) var ansvarlig for gjennomføringen.


Kompetanseprogrammet («Arbeidslivets spilleregler») gir den enkelte elev økt teoretisk kunnskap og forståelse av hvordan det er å være i praksis i en ordinær bedrift. Kompetanseprogrammet skal gi den enkelte elev nødvendig kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet og sentrale spilleregler for å få og stå i jobben over tid.


Kompetanseprogrammet er i tråd med FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 27, hvor det presiseres at personer med utviklingshemming også skal få hjelp til å holde på et arbeid.


Neste samling er for elever på Årstad vgs, Askøy vgs og Knarvik vgs i Vestland fylke.


Tekst: Ørjan Hinna


Les mer om kompetanseprogrammet

Logo lyseblå Stiftelsen Dam