Skip to main content
Butikksjef Tor Kristian Ludvigsen og Erlend.

Bidrar til den gode kulturen på Kiwi

Erlend går på tilrettelagt avdeling på Kvadraturen videregående skole i Kristiansand, og to dager i uken har han arbeidspraksis på Kiwi Flekkerøy gjennom HELT MED UngJobb. Butikksjefen Tor Kristian Ludvigsen er så fornøyd at han har tilbudt ham fast jobb ved Kiwi butikken med det samme han er ferdig med videregående skole. Erlend ble svært glad for dette, og takket umiddelbart ja til denne muligheten.

Blant arbeidsoppgavene er å sette frem nye varer, og stille dem pent opp, slik at det ser ryddig og innbydende ut. Han løfter også på de tunge sekkene ved panteautomaten, og sørger for at maskinene raskt er klar for kundene som skal pante flasker og bokser. -Jeg er ganske sterk, også er jeg allti blid, sier Erlend.
-Foreldrene mine ble veldig stolte når de hørte at jeg skulle få jobb her, legger han til.

Ludvigsen roser Erlend, og forteller at Erlend er veldig nøye med at ting skal stå riktig i hyllene. Han er også glad i å tulle og erte litt, og bidrar til den gode kulturen de har i Kiwi butikken på Flekkerøy, som er den største øyen i Kristiansand. -Han er en del av familien her på øya, sier Ludvigsen. Han forteller at Erlend også skal få opplæring i kassen, og få prøvd seg i alle oppgavene ansatte i Kiwi-butikkene utfører.

Erlend har god oversikt i butikken, men det er ikke alt han vet hvor befinner seg. Hvis kunder spør ham om noe han ikke vet om de har eller hvor i butikken det ligger, følger han kunden til en kollega som kan svare på dette. Erlend skryter av butikksjefen, og sier at det er en kjekk og morsom sjef. Han har også fått nye venner på jobb, forteller han. 

Arbeidstiden er tirsdag 8-14 og fredag 8-11. Resten av tiden er han på skole.

Det er en stor utfordring over hele landet at overgangene mellom videregående skole og arbeidsliv fungerer dårlig for elever ved tilrettelagt avdeling, på den måten at det ikke er et apparat som bidrar til å skaffe dem jobb. Mange går arbeidsledig i flere år, og mange kommer seg aldri ut i noen form for arbeidsliv. Det er dette ordningen HELT MED UngJobb skal rette opp. Nesten alle mottar uføretrygd, men rundt halvparten får aldri tilbud om hverken dagsenter eller jobb i det som kalles varig tilrettelagt arbeid. Nesten ingen får muligheter i ordinært arbeidsliv, men dette ønsker mange å gjøre noe med. HELT MED UngJobb er et godt virkemiddel for å snu denne utviklingen.

2021 mars Flekkerøy 05Videomøte med Jarle Eknes, daglig leder i HELT MED (Oslo), Jann Aasbak, organisasjonsjef i HELT MED (Bergen) og Tor Kristian Ludvigsen og Erlend, ved Kiwi Flekkerøy, Kristiansand.

HELT MED er en arbeidsinkluderingsordning for personer med utviklingshemming, som så langt gir arbeidsmuligheter i 25 kommuner. Dette har blitt muliggjort gjennom øremerkede midler gjennom statsbudsjettet.

HELT MED UngJobb er et tilbud som spisser seg spesielt mot elever i videregående skole. Det overordnede målet med UngJobb er å få mennesker ut i ordinært arbeidsliv etter endt skolegang. Samtidig er det ønskelig at modellen kan bidra til å redusere innvilgelse av et fjerde og femte skoleår; noe som for mange oppleves som «oppbevaringsår». Det er også et uttalt mål at denne modellen kan bidra til at elevene møtes med økte forventinger, og at læringsmålene i skolen i enda større grad spisses mot å forberede ungdommen på voksen- og arbeidslivet.

UngJobb-modellen er inndelt i tre faser.

I fase én inngår vi samarbeid med fylkeskommuner, videregående skoler og topp motiverte arbeidsgivere. Vi rekrutterer arbeidsgivere som har mulighet til å gi kandidaten fast stilling i etterkant av en praksisperiode.

I fase to gir vi skreddersydd informasjon til elever i tilrettelagte klasser. I tillegg avholder vi informasjonsmøter for foreldrene. Deretter foretar vi en kartleggingssamtale med aktuelle elever, før vi matcher elev og rekruttert arbeidsgiver fra fase én.

I fase tre begynner praksisperioden. Eleven starter i arbeidspraksis rett etter høstferien, og får god oppfølging fra en kyndig jobbspesialist. Eleven er to-tre dager i praksis, og de andre dagene på skolen.  Eleven avslutter praksisoppholdet like før sommerferien. Da får eleven utstedt kompetansebevis som sier noe om hva den enkelte kan. Målet er at den eleven skal gli rett over i fast og ordinært arbeid i den rekrutterte praksisbedriften, eller i en annen HELT MED-bedrift. Det er en forutsetning at eleven er ferdig på videregående når praksisperioden og skoleåret er slutt. Hovedmålet er at 60% av elevene skal få tilbud om fast jobb etter praksisperioden, og foreløpig har vi resultater som ligger langt over dette målet. Vi stiller oss svært positive til om eleven ønsker et år på folkehøyskole, og tilrettelegger gjerne for en god overgang fra folkehøyskole til ordinært arbeid.

Ordningen eksisterer i Vestland fylkesmommune og Agder fylkeskommune, og kan utvides til andre deler av landet.

I Agder har Hans Lund vært pådriver for å etablere HELT MED UngJobb. Han har gjennom sitt store engasjement og store entusiasme sikret et godt samarbeid
med Agder fylkeskommune. Den gode oppfølgingen til arbeidstaker og arbeidsgiver gis av Varodd.

Vi har nå HELT MED UngJobb praksisplasser i to Kiwi-butikker i Agder, og regionsjef Stian Gregersen har tatt initiativ til å utvide samarbeidet med HELT MED,
slik at vi i neste uke skal presentere HELT MED for en Kiwi-butikk i Søgne og en annen i Grimstad.

I Bergen & omegn har vi til sammen ni HELT MED-stillinger i forskjellige Kiwi-butikker. Dette er veldig populære jobber, og vi setter stor pris på det gode samarbeidet med Kiwi.