Skip to main content
Bak: Johannes (Sandnes kommune, Rådhuset), Jarle (Sandnes kommune, Rådhuset), Håkon Mathias (Trones bolig- og eldresenter, Sandnes), Nikolai (Avinor Stavanger lufthavn, Sola). Forran: Renee (Rovik Bo- og aktivitetssenter, Sandnes), Emily (Scandic Forum, Stavanger), Solfrid (SV, stortingsrepresentant), Nora (Toma kantine Godesetdalen, Stavanger), Kristin (Mano Pizza, Stavanger). Tore (Deja vu, Stavanger) var forhidret i å delta denne gangen. Alle foto: Jarle Eknes.

Åtte med HELT MED-jobb i Sandnes, Sola og Stavanger

Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrek (SV) fra Arbeids- og sosialkomiteen deltok på faglig og sosial samling hvor åtte av de som har fått jobb gjennom HELT MED i Rogaland var samlet for første gang.

Dette er den første av veldig mange slike samlinger. En del av HELT MED-konseptet er at arbeidstakerne som har fått jobb gjennom HELT MED samles minst to ganger i året.

Det ble servert pizza, og det var naturlig å bestille denne fra Mano Pizza, hvor en av arbeidstakerne har fått seg jobb gjennom HELT MED.Det ble servert pizza, og det var naturlig å bestille denne fra Mano Pizza, hvor en av arbeidstakerne har fått seg jobb gjennom HELT MED.

Dette er samlinger som både legger vekt på det sosiale og det faglige. Her deler man erfaringer fra arbeidslivet, og det settes opp tema som man går gjennom. Samlingene foregår regionvis. Tidligere har har vi hatt tilsvarende samlinger i Bergen, Oslo og Trondheim, men dette er første samling i Rogaland.

2020 01 samling 03

HELT MED er opptatt av mestring, likeverd og likebehandling, og utvikler opplæringspakker som skal bidra til dette. Kompetanseutvikling gjennomføres både individuelt og i grupper.

2020 01 samling 13

SV har i sitt alternative statsbudsjett bevilget 10 millioner kroner til HELT MED, og vi setter utrolig stor pris på det gode engasjementet SV fra første stund har vist for dette arbeidsinkluderingstiltaket. Den summen er nesten dobbelt så høy som det vi faktisk får gjennom statsbudsjettet (5,4 millioner kroner). Det skal sies at vi får utrettet svært mye for de 5,4 millionene vi mottar, men vi har ambisjoner om å utvide slik at potensielle arbeidstakere med uføretrygd og kognitiv funksjonsnedsettelse kan få disse mulighetene i hele landet.

Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrek (SV), arbeids- og sosialkomiteenStortingsrepresentant Solfrid Lerbrek (SV), arbeids- og sosialkomiteen

Vi har god dialog med alle partiene på Stortinget om dette, særlig medlemmer i arbeids- og sosialkommiteen, og gleder oss stort til den dagen de økonomiske rammebetingelsene er på plass.

På del to av samlingen hadde vi også invitert familiemedlemmer til de dyktige arbeidstakerne.På del to av samlingen hadde vi også invitert familiemedlemmer til de dyktige arbeidstakerne.

Denne gangen fikk vi også besøk av Per Inge Torkildsen, og det var definitivt en artig opplevelse.

Per Inge TorkildsenPer Inge Torkildsen

Jann Aasbak, organisasjonssjef i HELT MEDJann Aasbak, organisasjonssjef i HELT MED

72 personer har så langt fått jobb gjennom HELT MED, men med gode nok rammebetingelser (10 millioner kroner årlig til HELT MED pluss at oppfølgingen blir del av VTA-ordningen) kan vi på sikt klare å skape 100 nye arbeidsplasser i året for målgruppen.

Fra venstre: Elin Skogen (daglig leder i Psykiatrisk opplysning/ PsykOpp) og Jan Erik Nilsen (styreleder i Psykiatrisk opplysning/PsykOpp)Fra venstre: Elin Skogen (daglig leder i Psykiatrisk opplysning/ PsykOpp) og Jan Erik Nilsen (styreleder i Psykiatrisk opplysning/PsykOpp)

De hyggelige lokalene dere ser på bildet har vi fått låne av Hertervig forlag / Stiftelsen Psykiatrisk opplysning. Dette er en god samarbeidspartner for både SOR og HELT MED. HELT MEDs distriktssatsing i Norge er finansiert gjennom 790.000 kroner i året fra Stiftelsen Dam (2020 er siste året vi får støtte). Dette er midler vi har fått ved å søke gjennom og i samarbeid med Stiftelsen Psykiatrisk opplysning.

Distriktssatsingen er særdeles vellykket, og vil fortsette også etter at midlene fra Stiftelsen Dam har tatt slutt, men da med midler gjennom statsbudsjettet.