Skip to main content

Arbeidslivskompetanse for personer med utviklingshemming

Det er med stor glede at vi kan melde at HELT MED i samarbeid med LUPE har fått prosjektmidler fra Stiftelsen DAM.

I dette prosjektet skal det utvikles og gjennomføres et kompetanseprogram for alle som har fått jobb i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-modellen, pluss de som går på videregående skole og har arbeidspraksis gjennom HELT MED UngJobb. Programmet skal utvikles slik at det kan gjennomføres i små grupper gjennom videomøter, og alle får den hjelp de eventuelt måtte behøve for å delta. Kompetanseprogrammet skal bygges opp etter pedagogiske metoder som gir arbeidstakerne med lærevansker tilstrekkelig læringsutbytte.

Mestring

Tiltaket vil øke arbeidstakers mestring av jobb, og øke sannsynligheten for at arbeidsforholdet fortsetter over tid. Dette er i tråd med FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 27, hvor det presiseres personer med utviklingshemming også skal få hjelp til å holde på et arbeid.

Ressursgruppe

En ressursgruppe av arbeidstakere som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen blir aktivt deltakende for å utvikle den første versjonen. Deretter skal skal det gjennomføres for alle som har fått jobb gjennom HELT MED.

Digitale møter

All opplæringen vil primært foregå i små grupper, vanligvis tre-fire personer med utviklingshemming pluss kursleder. Dersom det vurderes at enkeltpersoner i tillegg bør få individuell oppfølging, vil dette bli gjennomført i tillegg.

Undervisningen vil utelukkende foregå gjennom videomøter. Løsningen Whereby vil bli benyttet, da denne har vist seg å ha det enkleste brukergrensesnittet blant alle de sikre videomøteløsninger vi kjenner til. Ved tekniske utfordringer vil det bli gitt veiledning, og vi vil ta kontakt med nærpersoner som eventuelt kan sikre at de har riktige innstillinger på pc, nettbrett eller telefon som er aktuelt å bruke for dem. Vi skal veksle mellom samtaler hvor alle ser hverandre på skjermen, og presentasjoner av tekst, illustrasjoner og filmer som man skal diskutere i fellesskap.


Omfang og tidsbruk

Hver opplæringsøkt vil ha varighet på ca 1 time. Det vil gjennomføres 20 slike økter, med ca 1 ukes mellomrom. Disse gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid.

 
Kompetansebevis

Programmet vil gi deltakerne en realkompetanse, men det vil også bli utstedt kompetansebevis. Underveis blir det gjennomført tester for å sikre at temaene er forstått.

 

Supplement

Den digitale opplæringspakken er skreddersydd for de utfordringene vi møter knyttet til smittevernshensyn, men vil være svært nyttig også etter at koronasituasjonen etter hvert kommer under kontroll. Opplæringen blir et supplement til den opplæringen hver enkelt arbeidstaker får av kolleger på arbeidsplassen, og den oppfølgingen jobbspesialistene fra vekstbedriftene og arbeids- og inkluderingsbedriftene gir gjennom hele yrkeskarrieren til de som får jobb gjennom HELT MED-ordningen.