Skip to main content
Margret Hagerup og Aleksander Stokkebø

Alternativt statsbudsjett: Høyre satser på arbeidsinkludering

I dag la Høyre frem sitt alternative statsbudsjett, hvor arbeidsinkludering ble løftet høyt. Blant annet foreslår de økning på fem millioner kroner til HELT MED.

På forsiden av Høyres alternative statsbudsjett står det med store bokstaver:

«Store utfordringer kan løses».


En av de store utfordringene blant annet Stiftelsen SOR og Stiftelsen HELT MED er opptatt av, er at personer med utviklingshemming har blitt fortrengt fra alle former for arbeidsliv.

Det er derfor svært gledelig å lese i Høyres alternative statsbudsjett hvor kraftig de vil prioritere arbeidsinkludering for denne og andre målgrupper som ikke slipper ordentlig til i arbeidslivet https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-2023/

 

HELT MED er tilgodesett med en økning på fem millioner kroner, til å skape flere arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming.

I tillegg settes det av 1000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, og 1000 nye plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Det gleder oss også at det er lagt inn økning i midler til TV BRA, tv kanalen av og for personer med utviklingshemming.

Som kjent er dette et alternativt statsbudsjett, men det betyr likevel mye at disse gode formålene er prioritert.

Vi vil takke stortingsrepresentantene Margret Hagerup og Aleksander Stokkebø, som gjennom flere år har hatt et sterkt engasjement blant annet for utviklingshemmedes mulighet i arbeidslivet, både i det som ofte omtales som ordinært arbeidsliv og skjermet arbeidsliv (VTA-S).