Stor suksess med HELT MED i Bergen!
Mange personer med utviklingshemming har gjennom HELT MED-ordningen fått fast jobb ved en rekke Scandic hoteller i Bergen, Toma Facility Services i Bergen og ett sykehjem i Bergen kommune. Flere store bedrifter er veldig interessert i å bli med i ordningen. Arbeidstakerne med utviklingshemming er definitivt en berikelse for Scandic hotellene, Toma og sykehjemmene, og ikke minst betyr det enormt mye for de dyktige og arbeidsomme personene med utviklingshemming som har begynt i disse jobbene. 

 

Nå etablerer vi oss i Oslo
HELT MED har nå kommet inn på statsbudsjettet. Det betyr at vi i 2018 utvider betydelig i Bergen, og i tillegg etablerer en rekke arbeidsplasser i Oslo.
Vi ansetter i disse dager jobbspesialist i Oslo, som skal jobbe sammen med oss for å realisere alle de nye arbeidsplassene for personer med utviklingshemming i privat og offentlig virksomhet i Oslo.
 

Distriktssatsing

Extrastiftelsen har i tillegg bevilget midler for å etablere arbeidsplasser i distriktene. 3-4 mellomstore og små kommuner kommer til å bli valgt ut.

 

Fagforeningene 

Kontrakter og avtaler utarbeides i nært samarbeid med fagforeninger. Det er etablert et godt samarbeid med LO sentralt, FO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor. 
 

 

Logoene til Helt med's samarbeidspartnere


HELT MED har mottatt økonomisk støtte fra Extrastiftelsen for å utvikle modellen i 2016, og fra GC Rieber fondene i 2017 og Bufdir i 2017-2019 for å etablere de første arbeidsplassene i Bergen og nærmeste omegn. Fra 2018 er HELT MED også inne i statsbudsjettet. Disse midlene vil bli benyttet til betydelig økt satsing i Bergen, samt utvikling av et stort antall arbeidsplasser i Oslo. Midler fra Extrastiftelsen for 2018-2020 bidrar til at det i tillegg utvikles slike arbeidsplasser i distriktene.